RSS

Revisorer

Ur Förbundsordningen: Revision 7 §

Förbundet skall revideras av fem revisorer. Respektive fullmäktige i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och Färgelanda utser vardera en revisor. Vänersborgs kommun skall vara sammankallande tillika ordförande. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Revisorerna skall före april månads utgång avge revisionsberättelse, jämte årsredovisning, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige."

Revisorer Fyrbodal 2015-2018

  • Vänersborgs kommun, Thomas Boström (m) sammankallande
  • Tanums kommun, Anita Älgemon (s)
  • Färgelanda kommun, Ingemar Lindhe (c)
  • Munkedals kommun, Claes Hedlund  (c)
  • Åmåls kommun, Lennart Hansson (fp)

 

Vänersborgs kommun
Thomas Boström (m) sammankallande
Mobil: 070-652 76 87
E-post: thomas.bostrom@vanersborg.se

Munkedals kommun
Claes Hedlund  (c)
Tel: 0524-510 04
Mobil: 070-644 38 10
E-post claes.skulestad@gmail.com

Tanums kommun
Anita Älgemon (s)
E-post: anita.algemon@tanum.se

Färgelanda kommun
Ingemar Lindhe (c)
Mobil: 076-107 23 23
E-post: in.linde@telia.com

Åmåls kommun
Lennart Hansson (fp)
Mobil: 070-590 31 11
E-post: lh.amal@telia.com

 

Gemensam epostadress som är revisionen@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2017-03-24 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776