RSS

Revisorer

Ur Förbundsordningen: Revision 7 §

Förbundet skall revideras av fem revisorer. Respektive fullmäktige i Munkedal, Vänersborg, Åmål, Tanum och Färgelanda utser vardera en revisor. Vänersborgs kommun skall vara sammankallande tillika ordförande. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i förbundsdirektionen. Revisorerna skall före april månads utgång avge revisionsberättelse, jämte årsredovisning, till respektive medlemskommuns kommunfullmäktige."

Revisorer Fyrbodal 2015-2018

 

Vänersborgs kommun
Thomas Boström (m), sammankallande
Mobil: 070-652 76 87

Munkedals kommun
Claes Hedlund  (c)
Tel: 0524-510 04
Mobil: 070-644 38 10

Tanums kommun
Anita Älgemon (s)

Färgelanda kommun
Ingemar Lindhe (c)
Mobil: 076-107 23 23

Åmåls kommun
Lennart Hansson (fp)
Mobil: 070-590 31 11

Gemensam epostadress: revisionen@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2018-11-08 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776