RSS

Övriga politiska uppdrag 2015-2018

Uppdrag i Fyrbodals kommunalförbund 2015-2018

Beslutade av direktionen 2015-02-05
Uppdaterat 2015-10-30

Arbetsutskottet
Ordförande Martin Carling (c) Dals Ed
1:e vice ordförande Paul Åkerlund (s) Trollhättan
2:e vice ordförande Ingemar Samuelsson (s) Uddevalla
Ledamot Liselotte Fröjd (m) Tanum
Ledamot Marie Dahlin (s) Vänersborg
Ersättare – 1 Per Eriksson (s) Bengtsfors
Ersättare - 2 Peter Dafteryd (c) Strömstad

BHU
Martin Carling
Ingemar Samuelsson
Paul Åkerlund
Liselotte Fröjd

Västkoms styrelse
Martin Carling
Ingemar Samuelsson
Paul Åkerlund
Liselotte Fröjd

Beredningen för Samhällsutveckling (upphörde 1/1 2018)
Ordförande Anna-Lena Heydar (s) Uddevalla
Ledamot Monica Hanson (s) Trollhättan
Ledamot Pål Magnusson (v) Mellerud
Ledamot Per Eriksson (s) Bengtsfors
Ledamot Clas-Åke Sörkvist (c) Tanum
Ledamot Jan-Olof Johansson (s) Lysekil
Ledamot Anders Hygrell (m) Orust
Ersättare Gunnar Lidell (m) Vänersborg
Ersättare Ulla Berne (m) Åmål

Utbildningsberedningen (upphörde 1/1 2018)
Ordförande Peter Heie (c) Strömstad
Ledamot Kennet Borgmalm (s) Vänersborg
Ledamot Kristina Svensson (mp) Orust
Ledamot Magnus Jacobsson (kd) Uddevalla
Ledamot Ulla Börjesson (s) Färgelanda
Ledamot Annica Erlandsson (s) Sotenäs
Ledamot Annelie Fredriksson (s) Trollhättan
Ersättare Tobias Bernhardsson (c) Färgelanda
Ersättare Hans Schub (m) Tanum

Välfärdsberedningen (upphörde 1/1 2018)
Ordförande Erika Parkås (s) Trollhättan
Ledamot Ann-Sofie Alm (m) Munkedal
Ledamot Peter Trollgärde (s) Vänersborg
Ledamot Ann Sörqvist (c) Åmål
Ledamot Stefan Skoglund (s) Uddevalla
Ledamot Karl Kullgren (fp) Bengtsfors
Ledamot Mikael Melby (s) Mellerud
Ersättare Louise Thunström (s) Tanum
Ersättare Jörgen Molin (m) Strömstad

Affärsdriven miljöutveckling
Ordförande Martin Carling (c)
Ledamot Åsa Karlsson (s)
Ledamot Peter Eriksson (m)

Integrationsprojektet
Ordförande Monica Hanson (s) Trollhättan
Ledamot Magnus Jacobsson (kd) Uddevalla
Ledamot Marie Dahlin (s) Vänersborg
Ledamot Linus Lindblad (s) Bengtsfors
Ledamot Paul Christensson (c) Lysekil

Regionalt kollektivtrafikråd
Ledamot Carin Ramneskär (m)
Ledamot Per Eriksson (s)

Ombud Föreningsstämma Västkom
Ordinarie Monica Hanson (s)
Ersättare Anna-Lena Heydar (s)

Bolagsstämma Mediapoolen AB
Ordinarie Louise Thunström (s)
Ersättare Ann-Sofie Alm (m)

Styrelserepresentation Mediapoolen AB
Ordinarie Peter Hemlin (m) Sotenäs
Ersättare Monica Bang Lindberg (fp) Uddevalla

Stämmoombud Gryning Vård AB
Ordinarie Ingemar Samuelsson (s)
Ersättare Ulla Börjesson (s)

Revision Gryning Vård AB
Johan Nilsson (s) Munkedal

Svinesundskommittén
Ordinarie Gunnar Lidell
Ersättare Åsa Karlsson

Styrkommittén Interreg "Gränslöst Samarbete"
Ordinarie Monica Hanson (s)
Ersättare Peter Dafteryd (c)

Arvodesberedningen
Arbetsuppgifterna tas över av valberedningen

Styrelseledamot i Innovatum AB
Ingemar Samuelsson (s)

Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal
Karl Kullgren (fp) (ordf) Bengtsfors
Erika Parkås (s) Trollhättan
Elving Andersson (c) Uddevalla
Tove af Geijerstam (fp) Vänersborg
Leif Andersson (s) Strömstad
Maria Nilsson(kd) Trollhättan

Beredningsgrupp för hjälpmedel
Erica Parkås (s)

Laxfonden
Ordinarie Tommy W Johansson (s)
Ersättare Michael Karlsson (s)

Styrelsen Film i Väst
Gert-Inge Andersson (s) Trollhättan

Vänersamarbetet
Michael Karlsson (s)

Representation i gruppen "lågtrafikerade järnvägar"
Per Eriksson (s)

Senast ändrad: 2018-01-25 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776