RSS

Delregionala kollektivtrafikrådet


Från och med 2012 är Västra Götalandsregionen ensam ansvarig för kollektivtrafiken. Kommunernas inflytande i frågorna samordnas av kommunalförbundet. Fyrbodalskommunernas delregionala kollektivtrafikråd (DKR) utgörs av direktionen.


Kontakt


Infrastrukturstrateg
Thomas Boström
Telefon:0522-440858
Mobil:070-2296220
E-post: thomas.bostrom@fyrbodal.seMöten 2018

  • 2018-02-15
  • 2018-05-03
  • 2018-11-01


Protokoll Delregionala Kollektivtrafikrådet

Senast ändrad: 2017-12-20 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776