RSS

Delregionala kollektivtrafikrådet


Från och med 2012 är Västra Götalandsregionen ensam ansvarig för kollektivtrafiken. Kommunernas inflytande i frågorna samordnas av kommunalförbundet. Fyrbodalskommunernas delregionala kollektivtrafikråd (DKR) utgörs av direktionen.


Möten 2016

  • 2016-04-28
  • 2016-06-09
  • 2016-12-15


Protokoll Delregionala Kollektivtrafikrådet

Senast ändrad: 2016-10-20 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776