RSS

Beredningar

Beredningarna

Fyrbodals kommunalförbund har från och med 2015 tre beredningar som är kopplade till varsitt område:

Varje beredning har sex politiskt tillsatta ledamöter.

Utöver dessa tre beredningar finns två politiska styrgrupper för följande områden:

Varje beredning har fem politiskt tillsatta ledamöter. De fem beredningarnas ordföranden är rekryterade från direktionen och övriga ledamöter nomineras av kommunerna. Beredningsgrupperna har möjlighet att adjungera ytterligare ledamöter.Mötestider beredningarna

Senast ändrad: 2016-03-29 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776