RSS

AU

Arbetsutskottet bereder ärenden till direktionen samt kan för förbundet fatta beslut enligt särskild delegationsordning. Arbetsutskottet kan också väcka ärenden inom ramen för direktionens ansvarsområde. Arbetsutskottets ledamöter är valda av direktionen och består av presidiet plus ytterligare minst två ledamöter.

Arbetsutskottets ledamöter

 • Ordförande Martin Carling (c) Dals Ed
 • 1:e vice ordförande Paul Åkerlund (s) Trollhättan
 • 2:e vice ordförande Ingemar Samuelsson (s) Uddevalla
 • Ledamot Liselotte Fröjd (m) Tanum
 • Ledamot Marie Dahlin (s) Vänersborg
 • Ersättare – 1 Per Eriksson (s) Bengtsfors
 • Ersättare - 2 Peter Dafteryd (c) Strömstad

Presidiet representerar förbundet gällande samverkan med organisationer och myndigheter. Presidiet representerar förbundet i VästKom.

Mötesdagar

AU 2018

 • 2018-01-25
 • 2018-03-02
 • 2018-04-12
 • 2018-06-08
 • 2018-08-30
 • 2018-10-11
 • 2018-11-15

Protokoll AU

Senast ändrad: 2018-06-13 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776