RSS

Utbildning

Här hittar du de som arbetar med utbildningsfrågor. Om du däremot letar efter någon som har hand om kurser och utbildningar, så ska du klicka här.

Beredningsansvarig Utbildning
Karin Jansson
Telefon: 0522-44 08 48
Mobil: 0733-35 85 19
E-post: karin.jansson@fyrbodal.se

Projekt- och processledare - Utbildning

Yvonne Samuelsson
Telefon: 0522-44 08 27
Mobil: 0705-50 83 41
E-post: yvonne.samuelsson@fyrbodal.se


Processledare – Utbildning
Kent Javette
Telefon: 0522 - 44 08 44
Mobil: 0701-62 04 25
Epost: kent.javette@fyrbodal.se
Projektledare - Utbildning
Stina Gottlieb
Telefon: 0522-44 08 34
Mobil: 0733-35 85 03
E-post: stina.gottlieb@fyrbodal.se

Processledare Teknikcollege
Helene Stensson
Mobil: 0706-44 90 71
E-post:helene.stensson@fyrbodal.se


Collegesamverkan VG, gröna näringar
Per Hasselberg
Telefon: 0522-440 843
E-post: per.hasselberg@fyrbodal.se
Senast ändrad: 2017-05-22 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776