RSS

Beställning av broschyrer - Anhörigstöd

Fyrbodals nätverk för anhörigstöd


Antal ex:






Fyll i den adress broschyrerna ska skickas till






Kontaktperson på kommunalförbundet

FoU-strateg
Lis Palm
Telefon: 0522-44 08 28
Mobil: 0733-35 85 22
E-post: lis.palm@fyrbodal.se

Senast ändrad: 2016-03-18 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776