RSS
Publicerad 2017-04-26

Tillväxt genom samverkan kring strategier

 

En mängd smarta idéer och bra inspel blev resultatet av strategidagen. Verksamheter och projekt som får tillväxtmedel av Fyrbodal deltog och kunskap om varandras verksamhet spreds. Tillsammans möter vi de utmaningar och möjligheter som framtiden har att erbjuda.

- Fyrbodals geografi gör att det är stora skillnader mellan kommunerna. Detta innebär inte bara utmaningar utan också möjligheter. Exempel på gemensamma frågor är kompetensförsörjningen, utbildningsnivån, mottagningen av nyanlända och bostadsfrågan. Alla kommuner har vissa frågor gemensamt, inledde Martin Carling som är ordförande i Fyrbodals förbundsdirektion.

En av de insatser som görs från kommunalförbundets sida är att fördela ut de tillväxtmedel som kommunerna och Västra Götalandsregionen satsar i hållbar utveckling. Pengarna fördelas enligt målen i Fyrbodals genomförandeplan. Kommunalförbundet växlar sedan upp pengarna med annan finansiering och bara under förra året växlades 18.5 miljoner kronor upp till 88 miljoner.

Lisa Lundin, som är processledare för VG2020, berättar om regionens uppdrag och delar upp det i två delar; hälso- och sjukvård respektive regional utveckling.

- För att kunna arbeta med regional utveckling får vi varje år 800 miljoner kronor från staten. Vi tror att VGR bättre än staten kan fånga upp de lokala förutsättningarna och vi delegerar sedan delar av tillväxtmedlen till delregionerna.

Västra Götalandsregionen har 32 prioriterade frågor som finns redovisade i VG2020 (pdf, 731.5 kB). Av dessa har Fyrbodal valt att jobba med 20 stycken. Riktlinjerna för detta finns i Genomförandeplan Fyrbodal. (pdf, 2.3 MB)

Insyn i projektens verksamheter

Under denna dag delade ett antal projektägare med sig av sina kunskaper och verksamheter. ALMI IFS berättade exempelvis om nödvändighetsdrivet entreprenörskap. Det handlar om företagare med utländsk bakgrund, som har haft svårt att hitta anställningar eftersom företagsledare med svensk bakgrund och små företag sällan vågar anställa någon med utländsk bakgrund. Om däremot företaget ägs med invandrarbakgrund, så anställs andra med utländsk bakgrund.

Andra verksamheter och projektägare som redovisade sina projekt från scenen var:

 • Innovatum
 • IUC Väst
 • Ta i hand
 • Landet mitt emellan
 • Ung Företagsamhet
 • Kreativa Kraftfält Fyrbodal
 • Affärsdriven miljöutveckling
 • Fyrbodals Kompetensplattformsarbete
 • Kulturkollon
 • Affärsutveckling Dalslands kanalområde
 • Position Väst
 • FRAMFOR
 • Coompanion
 • Framtiden är blå - Svinesundskommittén

Workshops

Under rubriker som "Samspelet mellan VG2020 och Fyrbodals framtida utveckling" genomfördes en rad workshops under eftermiddagen.

Vi återkommer inom kort med en sammanställning av det som grupperna kom fram till.

Senast ändrad: 2017-04-26 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776