RSS
Publicerad 2017-04-26
Dummybild

Nu gäller det - vår chans till bättre infrastruktur

Nu har vi vår chans att göra inspel till kommande Regional Infrastrukturplan. Förslaget till plan är upprättad av planansvarig myndighet, Västra Götalandsregionen. Självklart har vi under vintern gjort inspel och lyft in brister som vi i vårt område ser som särskilt angelägna. Planen gäller för perioden 2018 – 2029 och kommer ut på remiss till kommunerna under sommaren. Förhoppningsvis kommer den att skickas ut redan i början av maj. Det samlade svaret ska sen vara inne i slutet av augusti.

Detta är vår möjlighet att påverka den framtida utbyggnaden av det regionala vägnätet, kollektivtrafiksatsningar, cykelvägar mm.

TIDPLAN

23 maj: En preliminär remiss kommer efter mötet med BHU att kunna skickas ut till kommunerna

30 maj: RUN har sitt möte och besluter slutligen om remissen

Juni – 20 augusti: Remissrunda i våra medlemskommuner

28 augusti: Frågan tas upp på möte med Samhällsutvecklingsberedningen

31 augutsti: Frågan tas upp på AU-mötet

Senast 11 september: Västra Götalandsregionen informeras om vårt preliminära gemensamma yttrande.

21 september: Direktionen beslutar om vårt yttrande.

22 september: Ärendet kommer upp på BHU-presidiets möte

10 oktober: Ärendet bereds i BHU

Den regionala infrastrukturplanen beslutas sedan av Västra Götalandsregionen och skickas sedan in till Näringsdepartementet.  

Senast ändrad: 2017-04-26 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776