RSS
Publicerad 2017-04-26

Ledarskapsutbildning inom verksamhetsområde funktionshinder och socialpsykiatri

Med start hösten 2017 startar vi upp en tredelad ledarskapsutbildning med fokus på verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri. Vi har köpt in dessa tre kurser som uppdragsutbildning via Högskolan Väst, institutionen för individ och samhälle.

Utbildningen består av tre fristående kurser på vardera 7.5 högskolepoäng. Kurserna behöver inte läsas i någon särskild ordning. Kurserna vänder sig till chefer inom verksamhetsområdena funktionshinder och socialpsykiatri som arbetar i någon av Fyrbodals 14 kommuner. Utbildningen är utvecklad i nära samarbete mellan Fyrbodals kommunalförbund, kommunens representanter i FouRum funktionshinder/socialpsykiatri och Högskolan Väst.

Samtliga tre kurser går på kvartfart. För de som väljer att läsa samtliga tre kurser, kommer det eventuellt att finnas en möjlighet att läsa en fjärde kurs ”Projekt och nätverk” som då syftar till att knyta samman hela ledarskapsutbildningen. Mer information om detta kommer senare.

Kursen ”Systematisk uppföljning” är öppen även för andra verksamhetsområden och den kommer att vara flerprofessionell d.v.s. även omfatta andra yrkesgrupper än chefer såsom socialpedagoger, verksamhetspedagoger, utvecklare mfl.

Mer information hittar ni här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2017-04-26 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776