RSS
Publicerad 2017-05-29
Dummybild

Direktionsmöte 8 juni - kallelse och handlingar

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund sammanträder torsdagen den 8 juni 2017 kl. 9 – 12

Plats: Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg

Handlingarna är samordnade i ett dokument.
I egen fil finns handlingar till ärende nr 2.

Kl. 13 -15 sammanträder Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR).
Kallelse och handlingar bifogas i särskild fil.

Senast ändrad: 2017-05-29 Uppdaterad av: Åsa Johansson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776