RSS
Publicerad 2017-09-27
Mia Lindberg, delprojektledare

Mia Lindberg, delprojektledare.

Vägledning för livet och En skola för alla

Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund (som är projektägare), Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund och Samordningsförbundet Väst så har nu Fyrbodals kommunalförbund sparkat igång två spännande och viktiga projekt inom ramen för ESF, Vägledning för livet och En skola för alla.

En brännande fråga för oss alla är hur vi ska kunna stödja våra ungdomar genom hela skoltiden och lotsa dem rätt via gymnasiet ut i arbetslivet. Projektet ”Vägledning för livet” lägger fokus på studie- och yrkesväglednings roll i den här viktiga uppgiften och erbjuder verksamma på våra skolor möjligheten att bredda sina erfarenheter av otraditionella sätt att tillgängliggöra studie- och yrkesvägledning. I dagarna planeras ett studiebesök i Paris, där det finns verksamheter som jobbar med alla åldersgrupper i en variation av miljöer, allt för att erbjuda en högre grad av tillgänglighet. Utvecklingsarbete på temat neutrala mötesplater/ nya former för studie- och yrkesvägledning kommer att vara knutet till pilotskolor.

Vidare kommer vi att inom projektet erbjuda fortbildning inom området jämställdhet och normmedvetenhet, nya branscher och framtida arbetsliv. Det senare i ett nära samarbete mellan ESF-projekten, Kommunakademin Väst och vår regionala Vägledarförening.

Projektet ”En Skola för alla” ligger i analys och planeringsfas. Projektet består av flera moduler och en rad spännande aktiviteter, där parterna har lite olika ansvarsområden. I Fyrbodal kommer vi att se till bredden av de aktiviteter som behövs för att främja närvaro i skolan, uppmärksamma, rapportera och utreda frånvaro samt skapa en trygg lärmiljö för våra elever. Fokus kommer att ligga på hur vi kan skapa samverkan mellan olika personalgrupper i skolan samt inspirera till aktiviteter som banar väg för könsöverskridande studie- och yrkesval och som lyfter och stödjer våra nyanlända så att fler kan uppnå gymnasiebehörighet.

Jag, Mia Lindberg som är nyanställd som delprojektledare i projekten och Henrik Erlandsson från Hälsokällan, ser fram emot att möta er här och där inom Fyrbodal i syfte att få dryfta och engageras tillsammans i dessa viktiga frågor.

Senast ändrad: 2017-09-27 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776