RSS
Publicerad 2017-09-27

Träff om att ersätta fax av epikriser med NPÖ

Ny lagstiftning kräver säker kommunikation och skärpta regler för hur vi hanterar personuppgifter. Nationell patientöversikt kan ersätta fax av epikriser vid utskrivningsprocessen.

Under våren har en pilot pågått där NU-sjukvården och Uddevalla kommun har tagit fram rutiner och utvärderat informationsflödet med gott resultat. Primärvården genom Dagsons vårdcentral, Mellerud och Grästorps kommuner har följt piloten.

SVPL Styrgrupp har den 15 september 2017 beslutat att genomföra ett stegvis breddinförande enligt nedan:

Steg 1. Sluta faxa epikriser från sjukhus till kommuner i samband med utskrivning från slutenvården (samordnad vård- och omsorgsplanering?) inom Fyrbodal.

Steg 2. Inkludera primärvården i arbetet i Fyrbodal

Steg 3. Stegvis breddinförande till kommuner och primärvård i hela VGR


Vi anordnar nu två informationstillfällen

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdsorganisation inom kommun och Primärvård: Sjuksköterska, rehab-personal, chef, MAS

Tid och plats:

Mellerud, Tingshuset, den 16 oktober klockan 13:00-15:00.

Munkedal, Gullmarssalen, den 27 oktober klockan 09:00-11:00.

Mer information hittar du på vastkom.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAgenda

 

Inledning – bakgrund till projektet
Gunilla Augustsson, Funktionskoordinator SVPL och Siv Torstensson, e-samordnare Fyrbodal

Effekt direkt i NU-sjukvården

Maria Bertilsson, Enhetschef, SIS-funktion

Erfarenheter från piloten där ”Digitaliseringen möjliggör förändringsarbetet”, Uddevalla kommun

Eva Hansson, Lokal förvaltare SAMSA

Vilka erfarenheter har primärvården gjort

Camilla Kotarevic Franzén, Distriktssköterska Närhälsan Dagson vårdcentral

Nationell patientöversikt (NPÖ) nu och framtid

Lena Bernhardsson, Objektspecialist med samordningsansvar.

Nästa steg

Linn Wallér GITS

Gunilla Augustsson, Funktionskoordinator SVPL

Avslutning med frågor

Senast ändrad: 2017-09-27 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776