RSS
Publicerad 2017-09-04

Konferens om hållbar landsbygdsutveckling

Hur skapar vi en regional utveckling där både stad och landsbygd utvecklas, och drar nytta av varandra? Vad krävs för en hållbar landsbygdsutveckling?

Västra Götaland är en region med en varierad geografi och demografi – storstad, tätort, landsort och skärgård.
Hur skapar vi en regional utveckling där platsers unika förutsättningar tas tillvara? Den största tillväxten sker i våra städer och storstadsnära områden. På vilket sätt kan landsbygden ta del av utvecklingen i storstäderna och vice versa?
Vad krävs för att nå en hållbar landsbygdsutveckling?

Framtid Västra Götaland är en träffpunkt för beslutsfattare inom kommun, region och stat, näringsliv och civilsamhälle som vill verka för ett samspel mellan storstad, landsbygd, skärgård och mellanland.

Boka datumet redan nu och kom och ta del av goda exempel och inspirerande föreläsningar, delta i framåtblickande temaworkshops och nätverka med andra som arbetar med frågorna!

Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats.

Tid: 5 december kl. 9.00-17.00
Plats: Gothia Towers, GöteborgSenast ändrad: 2017-09-04 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776