RSS
Publicerad 2017-09-27

Arbete mot våld i nära relationer stärks ytterligare

Från den 1 september 2017 och ett år framåt genomförs ett projekt med Fyrbodals kommunalförbunds försorg för att stödja kommunerna i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Länsstyrelsen i Västra Götalands län finansierar projektet.

Uppdraget tar sin utgångspunkt i den kartläggning som gjordes av arbetet mot våld i nära relationer i Fyrbodals kommuner 2015-16 och som påvisade ett tydligt behov av fortsatt utvecklingsarbete.

Kartläggningen har resulterat i en gemensam satsning i Fyrbodal där kommunerna gått samman om en 30% projekttjänst under 2017 och det arbetet pågår med samordning av Enheten mot våld i Trollhättan. Mot den bakgrunden satsar Länsstyrelsen för att ytterligare stärka den satsning som kommunerna gör. Resultatet av kartläggningen sammanställdes i en slutrapport som finns att läsa på Vårdsamverkans webbsida.

För projektet har Anders Sandberg anställts som var med i arbetet med kartläggningen. Anders har lång erfarenhet av arbete med våld i när relationer och kommer närmast från Göteborg Stads kompetenscenter om våld i nära relationer – Dialoga. Anders har tidigare arbetat på Kriscentrum i Malmö under sju år med samtal och behandling för den som utövar våld i nära relationer.

Senast ändrad: 2017-09-27 Uppdaterad av: Morgan Ahlberg       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776