RSS
Kurser & Konferenser

Våld i nära relationer inom verksamhetsområde funktionshinder/socialpsykiatri

Inspirationsdag 2 oktober 2018

Inspirationsdagen syftar till att ge ökad kunskap om och förståelse för våld rent allmänt (dess former, mekanismer och konsekvenser), men också om metoder, arbetssätt och verktyg dvs konkreta redskap. Allt för att bli bättre på att prata om våld och kunna stödja brukare inom funktionshinder och socialpsykiatriområdet i dessa frågor.

Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-05-17 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776