RSS
Kurser & Konferenser

Utbildning i ADAD

26 - 27 september samt 15 november 2018

Utbildning som vänder sig till personal inom socialtjänsten som i sin nuvarande yrkesutövning arbetat minst 3 månader med ungdomar/unga vuxna i riskzon och som har till uppgift att kartlägga eller utreda vilken problematik den unge har (målgrupp 13 - 21 år). Utbildningen riktas till personal både i Fyrbodalsområdet och i övriga Västra Götaland.

Inbjudan publiceras senare

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-03-09 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776