RSS
Kurser & Konferenser

Utbildning i ADAD

26 - 27 september samt 15 november 2018

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuella problematik. Intervjun är uppdelad i nio olika delområden som belyser fysisk och psykisk hälsa, skola, arbete och praktik, fritid, vänner och familj, brottslighet samt alkohol och narkotika. ADAD tillhör de metoder som rekommenderas enligt de Nationella riktlinjerna för missbruk och beroendevård.
Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper och god förståelse för den praktiska användningen av ADAD-intervjun och ADAD Återkoppling.

Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-05-07 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776