RSS
Kurser & Konferenser

"Sätt ljus på natten"

Workshop 13 mars 2018

SKL har tagit fram en rekommendation för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet på särskilda boenden för äldre med fokus på natten. Rekommendationen antogs av SKL:s styrelse den 20 januari 2017. Under det närmaste året ska rekommendationen spridas och implementeras. Vi vill belysa de fyra delarna i vad rekommendationen ”Sätt ljus på natten” innebär för kommunerna, ge information från SKL inklusive och ge erfarenheter från andra delar av landet samt utbyta erfarenheter i Fyrbodal om hur vi kan arbeta för brukarnas bästa på natten.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-01-25 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776