RSS
Kurser & Konferenser

Presentation av FoU-rapport
"Barn och ungas våld i familjen

22 mars 2018 kl. 13.30 - 16.00

Barn och unga som hotar och slår närstående..? Vad vet vi? Vad gör vi?

Barn och ungas våld mot föräldrar och syskon är ett problem som hittills inte uppmärksammats i någon större utsträckning i Sverige. Det finns en stor efterfrågan bland socialarbetare av kunskaper om företeelsen som sådan och om hur man kan arbeta förebyggande och reaktivt som stöd till utsatta föräldrar.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-02-13 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776