RSS
Kurser & Konferenser

Preparatlära

15 mars 2018

Du som arbetar med människor kommer allt oftare i kontakt med personer med alkohol- och drogproblematik. Vi hör allt oftare talas om de nya drogerna som dyker upp på marknaden.

Att ha information och kännedom om hur du upptäcker symptom på beroende är viktig kunskap när man arbetar med människor. Provtagning med dess regler och rutiner är viktigt att känna till för att de ska bli säkra och tillförlitliga. Det är också viktigt att som lekman få kunskap om hur resultaten ska tolkas.

Inbjudan och anmälan länk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776