RSS
Kurser & Konferenser

Möten över kulturgränser

30 maj 2018

Välkomna till en angelägen dag som kommer att belysa viktiga ämnen som är kopplade till värderingar och normer kring religion, kultur, migration och mänskliga rättigheter. 

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-04-12 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776