RSS
Kurser & Konferenser

Lex Sarah i praktiken - utredning, åtgärder och uppföljning

22 mars 2018

Lex Sarah är en viktig del av arbetet med systematiskt kvalitetsarbete inom hela
socialtjänstens verksamhetsområde, inkl LSS. En utmaning är hur arbetet med Lex Sarah ska bedrivas i praktiken för att det ska leda till reella effekter? Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas så att den enskilde får insatser av god kvalitet, och ytterst så att enskilda skyddas från missförhållanden. Därför är det nödvändigt både att identifiera bakomliggande orsaker till missförhållanden, föreslå relevanta åtgärder, genomföra dem och att följa upp så att den önskvärda effekten uppnås.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776