RSS
Kurser & Konferenser

Kommunal förvaltning med serviceskyldighet - aktuell lagstiftning

12 december 2018

Den nya förvaltningslagen från 2018 och den nya lagtexten ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen. Möjligheterna till snabbare ärendehantering med modern elektronisk kommunikation betonas och regelverket byggs ut för att värna rättssäkerheten.
Under kursen går vi genom aktuell lagtext i förvaltningslagen, kommunallag, offentlighet- och sekretesslag, samt grundlagarna.

Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-11-07 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776