RSS
Kurser & Konferenser

Kommunal ekonomi för icke-ekonomer

12 april 2018

Varför en ekonomikurs för icke-ekonomer?
I takt med att det ekonomiska ansvaret har decentraliserats allt längre ut i organisationen, har det som tjänsteman i kommunal verksamhet blivit allt viktigare att behärska ekonomi, dess språk och begrepp. ”Debet, kredit, avskrivningar, kapitalkostnader och investeringar” är några av alla de fackuttryck som används i ekonomiska sammanhang. Känner du en viss osäkerhet kring dessa? Då tillhör du målgruppen för den här kursen. Kursen är framtagen för att ge dig en möjlighet att förbättra och uppdatera kunskaperna om kommunal budgetering, uppföljning och redovisning. Allt för du skall bli bekvämare när du diskuterar och kommunicerar ekonomi med ekonomer, politiker och andra tjänstemän i din organisation.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-04-13 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776