RSS
Kurser & Konferenser

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

21 mars 2018

Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser.
De rådande föreskrifterna om dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5) trädde i kraft den 1 januari 2015 och omfattar verksamheter som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Föreskrifterna ställer tydligare krav på socialtjänsten gällande dokumentation under såväl utredning som vid genomförande och uppföljning av insatser. Bland nyheterna i SOSFS 2014:5 kan nämnas att det ska finnas tydligt formulerade uppdrag från nämnd till utförare. Skyldigheten för såväl nämnd som utförare att dokumentera uppföljningsåtgärder har skärpts, liksom skyldigheten att dokumentera de enskildas delaktighet i processen. 

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776