RSS
Kurser & Konferenser

Grundutbildning i MI - Motiverande samtal

Tre dagar: 23 - 24 maj och 13 juni 2018

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI.
Under utbildningen varvas teori och praktik genom bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, diskussioner och film. Pedagogiken genomförs i MI-anda vilket bjuder in deltagarna till att vara delaktiga, aktiva och engagerade.
Fortlöpande under utbildningen görs kopplingen till deltagarnas arbetsvardag och på vilket sätt MI kan komma till nytta i det praktiska arbetet, bl.a. i kombination med andra arbetssätt och metoder som förekommer redan idag.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-03-13 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776