RSS
Kurser & Konferenser

Grundkurs i Tejping

13 - 14 november 2018

I utvecklandet av arbetssättet har vi praktiskt och teoretiskt blivit inspirerade främst av den norske psykologen Martin Soltvedt som utvecklat Tejping (leksamtal) för barn, tonåringar och familjer, men även av utvecklingspsykologisk kunskap om hur barn I olika åldrar kan berätta, Michael Whites och David Epstons externaliseringsbegrepp och Tom Andersens tankar om yttre och inre samtal.
  
Rent praktiskt innebär Tejping att vi låter barnet/familjen visuellt gestalta sitt nätverk, sin livssituation, en inre eller yttre konflikt eller en traumatisk upplevelse med hjälp av målade träfigurer. Det hela utspelar sig på en ”scen” som tejpas upp på ett bord. För mindre barn kan scenen utgöras av en sandlåda som står på ett bord.

Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-10-30 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776