RSS
Kurser & Konferenser

Funktionshinder, välfärd och livsvillkor 7.5 HP

Kursen fokuserar olika teoretiska perspektiv på funktionsnedsättning/hinder, ur såväl professions- som brukarperspektiv. Socialpolitik, aktuell forskning, begrepp och teorier inom området är exempel på frågor med särskilt fokus. Ett flervetenskapligt synsätt genomsyrar kursen. Vidare behandlas frågor om attityder, beroende, livsvillkor och etiska dilemman i möten mellan människor med funktionsnedsättning, anhöriga och välfärdsaktörer. Livsvillkor och livskvalitet för personers med funktionsnedsättningar diskuteras. Nya och alternativa arbetsformer, samt delaktighetsfrämjande metoder och arbetssätt exemplifieras.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal
Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-02-16 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776