RSS
Kurser & Konferenser

Fördjupningsdag i ASI

31 oktober 2018

Det har nu gått 10 år sedan implementeringen av ASI (Addiction Severity Index) startade på bred front inom svensk missbruks- och beroendevård och många har under åren deltagit i utbildningen i metoden. Med tiden har både intervjuformulären för ASI och metodmanualen reviderats flera gånger. ASI som metod är både strukturerad och standardiserad och förutsätter att användarna tillämpar metoden på ett likartat sätt utifrån aktuella kunskaper.
Fyrbodals kommunalförbund anordnar nu en fördjupningsdag som vänder sig till alla som är godkända användare av ASI och som ser ett behov av att repetera och uppdatera sina kunskaper i metoden.

Inbjudan, program och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-05-07 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776