RSS
Kurser & Konferenser

Fördjupningsdag ASI

18 oktober 2018

Fyrbodals kommunalförbund anordnar i höst en fördjupningsdag som vänder sig till alla som är godkända användare av ASI och som ser ett behov av att repetera och uppdatera sina kunskaper i metoden.

Inbjudan publiceras senare

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-03-09 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776