RSS
Kurser & Konferenser

Att i vardagen stödja personer med psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk

Utbildningen är en uppdragsutbildning som är beställd av Fyrbodals kommunalförbund och ges av Karlstads universitet. 

Kursen inriktas mot och belyser personer med psykiskt funktionshinder/nedsättning och samtidigt missbruk utifrån olika perspektiv och kontexter. Kursens upplägg är utarbetat från ett tydligt fokus på implementering av nya färdigheter och arbetssätt. Utbildningen innehåller närträffar med föreläsningar som följs av seminarier med utrymme för grupparbeten för att öva på nya färdigheter samt reflektion och erfarenhetsutbyte. Mellan närträffarna sker självstudier av litteratur och individuella hemuppgifter.
Kursen delas in i tre delar:
Del 1: Individen och dennes behov och svårigheter
Del 2: Den egna rollen
Del 3: Rollen satt i ett sammanhang

Kursen vänder sig till baspersonal och pedagoger inom den kommunala socialpsykiatrin exempelvis boendestödjare, pedagoger mfl.

Kursen innehåller fem närträffar i vardera omgång. Kursen ges i två omgångar.

Datum och ytterligare information hittar du härlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-10-31 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776