RSS
Kurser & Konferenser

Youmo - 27 april 2018

Rätt att veta! En utbildning om att samtala med unga nyanlända om frågor som rör hälsa, sexualitet och jämställdet
Utbildningen riktar sig till dig som möter unga nyanlända i Fyrbodal. Det kan exempelvis handla oom personal i skola, inom elevhälsa, på HVB-hem, på stödboenden, gode män, personal på ungdomsmottagningar, fritidsledare, familjehem eller liknande.

Inbjudan och anmälan!länk till annan webbplats

Karta Fyrbodal
Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-01-26 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776