RSS
Kurser & Konferenser

Utbildning "Sexualitet och relationer - Livet, kroppen och kärleken i åk 3-7"

Tisdagen den 13 november 09.00-16.00 2018

Målgrupp: lärare som arbetar med elever i årskurs 3-7 samt personal i elevhälsa, socialpedagoger etc

Hälsokällan bjuder in till utbildning till dig där vi fokuserar på frågor som rör samspel, kroppsutveckling, identitetsutveckling i mellanstadieåldern (Sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter)

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-08-30 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776