RSS
Kurser & Konferenser

Utbildning "Sex och samlevnad för personal som arbetar inom särskolan eller inom omsorgerna med unga vuxna"

Torsdagen den 9 November 09.00-16.00 2017

Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer

Hälsokällan bjuder in till en utbildning med fokus på barn och ungdomar med olika funktionsvariationer. Denna gång med fokus på SRHR (Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter) utifrån frågeställningar kring barn och ungdomar, funktionsförmågor samt sex och samlevnadsfrågor.

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-04-12 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776