RSS
Kurser & Konferenser

Utbildning För dig som är språkstödjare, studiehandledare och modersmålslärare.

Grundläggande kunskaper om hedersproblematik

Torsdagen den 24 maj 2018 kl 09.00-16.00

Målgrupp: personal som arbetar med barn och ungdomar med olika funktioner.

Hälsokällan bjuder in till en målgruppsanpassad utbildning kring hedersproblematik för dig som verkar som språkstödjare!

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-03-22 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776