RSS
Kurser & Konferenser

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården

Workshop 13 november 2017

Syftet med dagen:
Skapa samsyn om vad den nya lagen innebär för kommunerna. Få information om regionens interna arbete för att anpassa sina arbetssätt till lagen samt utbyta tankar och idéer om hur vi ska arbeta tillsammans för brukarnas bästa.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-10-12 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776