RSS
Kurser & Konferenser

Sex på lättare svenska - för modermålslärare, studiehandledare, personal på IM-programmen

14 November 2018
Välkommen till utbildning för att arbeta med nyanländas frågor kring sexualitet, kroppen och jämställdet.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal
Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-09-05 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776