RSS
Kurser & Konferenser

Regeringens förslag till ny kommunallag - ikraftträdande 1 januari 2018

17 oktober 2017

Nuvarande kommunallag är gammalmodig i många avseenden, den trädde ikraft 2992. Utredningen "En kommunallag för framtiden", har i uppdrag att göra en totalöversyn av kommunlalagen och har avlämnat sitt betänkande. Regeringen har nu lagt fram sitt förslag till ny kommunallag som avses träda ikraft 1 januari 2018.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-06-26 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776