RSS
Kurser & Konferenser

Rätt i rätten - utbildning i LVM

Nytt datum: 30 november 2017

Programpunkter

  • Genomgång av LVM-lagstiftningen, omedelbart omhändertagande, beredande av vård
  • Domstolarna, genomgång av domstolarnas sammansättning och uppdrag
  • Intressanta rättsfall
  • Det offentliga biträdets uppgift
  • Socialtjänstens uppgift
  • Domstolens arbete, processen och socialtjänstens medverkan

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-08-29 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776