RSS
Kurser & Konferenser

Ny förvaltningslag - grunden för svensk offentlig verksamhet

3 oktober 2017

En ny förvaltningslag föreslås börja gälla 1 juli 2018 och den nya lagtexten ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen. Möjligheterna till snabbare ärendehantering med modern elektorisk kommunikation betonas och regelverket byggs ut för att värma om rättssäkerheten och ytterligare lägga fokus på ledorden: Legalitet, Objektivitet och Proportionalitet.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-07-04 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776