RSS
Kurser & Konferenser

Nätverksträff "Barn och ungas sexualitet, funktionsnedsättningar och professionellt bemötande"

Onsdagen den 22 November 13.30.-16.30 2017

Målgrupp: rektorer, lärare och personal inom omsorgerna som arbetar med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer.

Hälsokällan bjuder in till en nätverksträff för dig som arbetar med barn och ungdomar inom ramen för särskolan och/eller omsorgerna med fokus på SRHR (Sexuell och Reproduktiv hälsa och rättigheter)

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-03-27 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776