RSS
Kurser & Konferenser

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Inbjudan till heldagskonferens den 7 februari 2018

Under hösten 2017 kommer de reviderade Nationella riktlinjerna för vård och omsorg
vid demenssjukdom som Socialstyrelsen tagit fram samt en utvärdering av de nuvarande riktlinjerna. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare i landsting och kommuner och ska ge stöd för styrning och ledning inom demensvården.

Inbjudan, program och anmälan  (pdf, 194.1 kB)

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-01-17 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776