RSS
Kurser & Konferenser

Konferens 27 november - Vänd skolfrånvaro till närvaro och full gymnasiebehörighet!

Konferens 27 november 2017  - Högskolan Väst Trollhätan

Målgrupp: Skolchefer, skolledare, lärare och elevhälsopersonal

18.600 elever (17,5 %) blev enligt Skolverket inte behöriga till gymnasieskolan i våras. Andelen elever med gymnasiebehörighet skiljer sig stort mellan olika elevgrupper. Hälsokällan tillsammans med kommunerna i Fyrbodal och i samarbete med Västra Götalandsregionen bjuder in till en konfererens där skolnärvaro och fullföljda studier i grundskolan är i fokus!

Konferensen finansieras av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté inom Kraftsamling Fullföljda studier.

Inbjudan, anmälan och program! (pdf, 270.8 kB)

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-10-04 Uppdaterad av: Henrik Erlandsson       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776