RSS
Kurser & Konferenser

Kommunal nämndadministration

15 februari 2018

(utbildningen är framflyttad från 29/11 2017)

Ambitionen är att i störa möjliga utsträckning anpassa utbildningen till deltagarnas egna önskemål och behov, utan att för den skull göra avkall på det övergripande målet med programmet. Inför utbildningen kommer deltagarna att få svara på några frågor som kommer att ligga till grund för föreläsarens planering.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-10-25 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776