RSS
Kurser & Konferenser

HAP-utbildning

Två heldagar och två halvdagar: 19 - 20 september, 10 november samt 15 december 2017

HAP (Haschavvänjningsprogrammet) är ett intensivt manualbaserat abstinens-behandlingsprogram för personer över 18 år med cannabisberoende. Programmet tar hänsyn till cannabinoidernas hämmande effekter på kognitiva funktioner och följer de tre faser en cannabisrökare går igenom under den långa abstinensperioden; medicinsk-, psykologisk- och social fas. I utbildningen kommer du att lära dig att identifiera nivån av funktionsnedsättning samt hur du som behandlare kompenserar för den.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-05-12 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776