RSS
Kurser & Konferenser

GSI:s grundutbildning familjeterapi - introduktionskurs (FT1)

Sex dagar: 31/10 - 1/11, 21 - 22/11 och 19 - 20/12

Kursen består av kortare teoretiska föreläsningar, varvade med gruppövningar och rollspel med simulerad familj och förutsätter ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Innehållsmässigt är detta en introduktion i ett familjeterapeutiskt förhållningssätt med övergripande teorier som Kommunikationsteori, Processteori samt Systemteori. I motsvarande grad introduceras och övas på interventioner inom ramen för de tre övergripande teorierna: klarifiering, processinventioner samt omstrukturering och samgående. Första sessionen, vikten av sammanhangsmarkering, att arbeta två tillsammans samt egen familjekarta och familjeanalys är andra moment i introduktionskursen.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-05-02 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776