RSS
Kurser & Konferenser

Grundutbildning i MI - Motiverande samtal

Fyra dagar: 26 - 27 oktober samt 28 - 29 november 2017

Det finns platser kvar!

Motiverande samtal — MI är en personcentrerad, förändringsinriktad samtalsmetod och förhållningssätt som används för att skapa goda förutsättningar för att hjälpa en person till förändring. Personen får möjlighet att upptäcka sin egen motivation och fundera över lösningar för att nå de egna uppsatta målen, utifrån sitt eget beslut och sina egna förutsättningar.
MI samtal passar i samtal som syftar till att öka personens egen inre motivation till att vilja förändra sig.
MI hjälper oss att med ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt åstadkomma det goda samtalet.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-09-27 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776