RSS
Kurser & Konferenser

Förhållningssätt vid trauma

Fyra dagar: 15 september, 29 september, 9 november och 7 december 2017

Kursen syftar till att förmedla kunskap kring förhållningssätt i möte med människor som blivit utsatta för svåra situationer. Med hjälp av metoder som coachning och empowerment får kursdeltagarna tillgång till redskap som stöder ett förhållningssätt som främjar möte med människor som på olika sätt är traumatiserade.
Kursen ger tillfälle för deltagarna att ta med egna ärenden för konsultation och stöd.

Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2017-05-10 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776