RSS
Kurser & Konferenser

Barnuppfostran i olika kulturer - Synen på barn utifrån kultur och religion

19 april 2018

Det finns platser kvar!

Kultur är inte bara matvanor, musik eller dans. I begreppet kultur ligger våra djupast rotade värderingar och normer. När vi uppfostrar våra barn överför vi den kultur vi själva bär på. Vårt förhållningssätt till barnuppfostran kan därför se mycket olika ut, beroende på vilken kulturell grupp vi tillhör.
Det som är normalt i en grupp kan te sig fullkomligt främmande i en annan. Att arbeta med svenska barn tillsammans med barn från andra länder ställer därför stora krav på kunskap om både den egna och andras kulturer, samt förståelsen för att begreppet normal varierar.
 
Inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats

Karta Fyrbodal

Senast ändrad: 2018-01-16 Uppdaterad av: Ann-Christine Lang       

Postadress: Fyrbodals kommunalförbund, Box 305, 451 18 Uddevalla Besöksadress: Museigatan 2, (Riverside) Uddevalla
E-post: kansli@fyrbodal.se Telefon: 0522-44 08 20 Fax: 0522-145 54 Organisationsnummer: 14-222000-1776